Aktuelnosti

UNAPREĐUJEMO KVALITET NASTAVE MAŠINSKE GRUPE PREDMETA

U okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH” podržanog od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i sufinansiranom od strane Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) te Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)  našoj školi su isporučeni hidrauličko-pneumatski paneli i set za tehniku livenja, koji će biti korišteni u nastavi iz mašinske grupe predmeta.

Ovo je drugi kontingent opreme koja je isporučena školi ove godine u sklopu ovog projekta. Prethodno,u januaru, su isporučeni reduktorski setovi, a do kraja školske godine očekuje se isporuka setova za mjernu tehniku (mjerni instrumenti) i dvije edukativne CNC mašine.

Vrijednost do sada isporučene opreme iznosi 42.476,30 € (9.276,30 € za reduktorske setove i 33.200,00 za hidrauličko-pneumatski panel i set za tehniku livenja).

JU Srednjoškolski centar Hadžići, JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš i JU Srednjoškolski centar Vogošća su 30. marta ove godine predali zajednički elaborat i zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da se odobre izrađeni nastavni planovi i programi za zanimanja obrađivač materijala na CNC mašinama i mašinski tehničar za CNC tehnologiju.

Vjerujemo da ćemo već od septembra u našim školama početi obrazovanje učenika za navedena zanimanja, a po Nastavnim planovima i programima koje su razvili nastavnici iz tri srednjoškolska centra u Kantonu Sarajevo.

Zahvaljujemo se partnerima za sve što su učinili na poboljšanju kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, a posebnu zahvalnost dugujemo Amri Muratović i Sanidi Hasanović-Čar (GIZ) za uspješnu saradnju i izuzetnu posvećenost školama učesnicima projekta.