Aktuelnosti

Škola aktivnih građana i sistematske promjene u nastavi građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Učenici trećeg razreda gimnazije Azra Šošić, Adna Čičko, Hana Sejmenović i Eldin Đelilović učestvovali su u Ljetnoj školi aktivnih  građana koja je održana u Konjicu, periodu od 17. do 19. juna ove godine. Pojekat je organizirao Agora CE, o.p.s. i UIZBiH sa ciljem povećanja učešća mladih u javnom životu i unapređenja kvaliteta građanskog obrazovanja u srednjim školama.  Na predavanjima i radionicama koristile su interaktivne  metode formalnog  i neformalnog obrazovanja mladih. Učenici-učesnici Škole aktivnih građana dobili su zadatak da stečena znanja prenesu Vijeću učenika i svojim vršnjacima te na taj način promovišu važnost poštovanja, ljudskih prava i aktivno sudjelovanje u javnom životu. Škola aktivnih građana trajala je tri dana, a učešće su uzele 4 škole.