Aktuelnosti

Radovi u januaru 2021

Postavljanje i puštanje u rad tri televizora, skidanje starih i postavljanje novih podnih obloga u učionici mašinske grupe predmeta kao i zamjena oštećenih dijelova u drugim učionicama, nanošenje završne žbuke i postavljanje podne obloge u kabinetu fizike i matematike, postavljanje led rasvjete u pet učionica, kompletno farbanje u šest učionica.