Aktuelnosti

Projekt IntervertWB

U sklopu projekta IntervertWB Hannah Spiljak, naša učenica trećeg razreda, boravila je mjesec dana u Milanu, Italija. U sklopu ovog projekta ona je kod odabrane kompanije obavljala jednomjesečnu praksu gdje je ostvarila izvanredne rezultate, dobila pohvalu od mentora. Hannah je dobila ponudu za buduću saradnju sa kompanijom u kojem je obavljala praksu. Nosilac projekta je IUS Life centar za cjeloživotno učenje internacionalnog univerziteta u Sarajevu