Aktuelnosti

POZIV ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

 • UPIS TRAJE  OD 01.09.2021.DO 30.09.2021.
 • UPIS SE OBAVLJA U SEKRETARIJATU ŠKOLE SVAKI RADNI DAN OD 800  DO 1600
 • UPIS SE VRŠI ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:

ZANIMANJA IV STEPENA

 • MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA
  -Mašinski tehničar
  -Mašinski tehničar konstruktor na računaru
  -Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama
 • GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA
  -Građevinski tehničar
  -Arhitektonski tehničar
 • POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA TEHNIČKA ŠKOLA
  -Prehrambeni tehničar

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
-Ugostiteljski tehničar
-Turistički tehničar

ZANIMANJA III STEPENA

 • MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA

Metalostrugar,

-Metaloglodač,

-Alatničar,
-Bravar

-Mašinbravar
-Plinski i vodoinstalater
-Instalater centralnog grijanja
-Automehaničar
-Autolimar
-Limar

 • GRAĐEVINSKA STRUČNA ŠKOLA
  -Zidar-fasader-izolater
  -Tesar-parketar
  -Moler-farbar
  -Keramičar-teracer-podopolagač
  -Armirač-betonirac
  -Kamenorezac
  -Monter suhe gradnje
 • TEKSTILNA STRUČNA ŠKOLA
  –Krojač
 • DRVNA STRUČNA ŠKOLA
  – Stolar
  -Tapetar
 • TRGOVAČKA STRUČNA ŠKOLA
  – Prodavač
 • STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI
  -Frizer-vlasuljar
 • UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA STRUČNA ŠKOLA
  – Kuhar

ZANIMANJA V  STEPENA

MAŠINSKA STRUKA


– Metalostrugar-majstor

-Metaloglodač-majstor

-Metalobrusač-majstor,

-Alatničar-majstor
-Bravar- majstor

-Mašinbravar-majstor
-Plinski i vodoinstalater-majstor
-Automehaničar-majstor
-Autolimar-majstor
-Limar-majstor

-Instalater centralnog grijanja-majstor

GRAĐEVINSKA STRUKA

-Zanimanja V stepen:

-Zidar-fasader-izolater-majstor
-Tesar-parketar-majstor
-Moler-farbar-majstor
-Keramičar-teracer-podopolagač-majstor
-Armirač-betonirac-majstor
-Kamenorezac-majstor