Aktuelnosti

„Online didaktika“

Četvrta sedmica zimskog raspusta u Srednjoškolskom centru Hadžići iskorištena je za unapređivanje digitalnih kompetencija nastavnog osoblja. Naime, u našoj školi u toku je  edukacija „Online didaktika“ koju su za naše nastavnike organizovali Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ i Švicarska agencija za saradnju i razvoj SDC.