Aktuelnosti

Obilježavanje 31.05. – Svjetskog dana bez duhanskog dima    

U prostorijama JU Srednjoškolski centar Hadžići obilježen 31.05. – Svjetski dan bez duhanskog dima, u saradnji sa predstavnicima JU Zavod za javno zdravstvo KS. Koristimo  priliku da se zahvalimo dr. Emiri Tanović – Mikulec i dr. Damiru Abdulahoviću koji su svoje znanje iz ove oblasti  nesebično podijelili sa učenicima. Ovo je bila prilika da se mladim ljudima skrene pažnja na sve negativne posljedice konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda.   U skladu s kampanjom  Svjetske zdravstvene organizacije ove godine 31.05. se obilježava pod motom   „ Step in and take stand for a healthy future“ – „Vrijeme je da napravimo korak naprijed i zauzmemo stav za zdraviju budućnost“. Korak naprijed za naše zdravlje. Korak naprijed za naš okoliš. Korak naprijed za čovječanstvo.   Nakon održanog predavanja učenici su  slijedeći ovogodišnju ideju Svjetske zdravstvene organizacije, „ Step in and take stand for a healthy future“,  učestvovali u pripremljenim aktivnostima, na otvorenom.   Zahvaljujemo se svim uposlenicima i učenicima koji su dali svoj kreativni doprinos povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv konzumiranja duhanskih proizvoda. Nemjerljiv je doprinos učenika koji su napravili dekoraciju u skladu s motom Svjetske zdravstvene organizacije  (Tufo Ali II-3, Halvadžija Eldin, Kuldija Dženan, Šahić Hamza II-2 i Jahić Elvin I-6). Također se zahvaljujemo se i učenicima koji su učestovali u provedenoj anketi i time predložili  određene smjernice za unapređenje preventivnog rada u ovoj oblasti. Hvala i direktoru naše škole, Admiru Bašiću, na pruženoj podršci u organizaciji i realizaciji današnje manifestacije.