Aktuelnosti

OBAVJEŠTENJE

U skladu s izmjenama Nastavnog kalendara, kraj  nastavne 2020/2021. godine je 11.06.2021. godine.

                                                                               DIREKTOR