Aktuelnosti

OBAVIJEST

U skladu sa Godišnjim programom rada Škole, u periodu 04.12. do 08.12. realizovat će se  online nastava prema važećem rasporedu časova i zakonskom trajanju nastave.

Molimo sve učenike/ce da provjere račune na školskoj platformi i članstvo u predmetnim grupama. Za dodavanje u predmetne grupe kao i eventualne probleme sa pristupom platformi  obratiti se razredniku/ci.

DIREKTOR

Admir Bašić, dipl. mat. – inf.