OBAVIJEST

U skladu s Nastavnim kalendarom za školsku 2022/2023.godinu. završetak nastave u prvom polugodištu je 30.12.2022.godine.

Početak nastave u drugom polugodištu je 30.01.2023.godine prema utvrđenom rasporedu časova.

Učenicima, njihovim porodicama i svim uposlenicima školeželimo sretnu Novu godinu i puno uspjeha u drugom polugodištu.

                                                                                      Direktor