Aktuelnosti

OBAVIJEST

U skladu sa prilogom školskom kalendaru prva sedmica ON LINE NASTAVE u školskoj 2023/2024. godini  će se realizirati od 2. 10. 2023.g. do 6. 10. 2023.g.

Online nastava će se odvijati na platformi MS Teams.

Napomena učenicima: Provjeriti pristupne podatke na vrijeme.

Svjetski dan učitelja, 5. 10. 2023. godine je radni nenastavni dan.

V.D. DIREKTORA