Aktuelnosti

OBAVIJEST

U skladu sa Godišnjim programom rada Škole, u periodu od 11.03. do 15.03. realizovat će se online nastava prema važećem rasporedu časova i zakonskom trajanju nastave. Molimo sve učenike/ce da provjere račune na školskoj platformi i članstvo u predmetnim grupama. Za dodavanje u predmetne grupe kao i eventualne probleme sa pristupom platformi obratiti se razredniku/ci.

DIREKTOR Admir Bašić, dipl. mat. – inf.