O B A V J E Š T E N J E

Podjela Uvjerenja o postignutom uspjehu na kraju I polugodišta šk. 2022/2023. godine realizovat će se 16.01.2023.godine, prema sljedećem rasporedu:

  • I razred – 10:00 sati
  • II razred – 10:30 sati
  • III razred – 11:00 sati
  • IV razred – 11:30 sati

                                                                                                  DIREKTOR