Obavijest

O B A V I J E S T

Popravni ispiti će se održati 22. i 23. augusta 2019. godine prema utvrđenom rasporedu polaganja. Prijava popravnih ispita je 19. i 20. august 2019. godine u sekretarijatu škole. Raspored polaganja ispita je dostupan na oglasnoj ploči škole.