Obavijest

O B A V I J E S T

U skladu s Nastavnim kalendarom za ลกk. 2020/2021.god., u utorak 06.10.2020.godine, nastava ฤ‡e se realizovati po rasporedu od ponedjeljka.

DIREKTOR