Obavijest

O B A V I J E S T

Interni konkurs za izbor i imenovanje voditelja dijela nastavnog procesa JU Srednjoškolski centar Hadžići je objavljen na oglasnoj ploči Škole i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.