Obavijest

O B A V I J E S T !

Obavještavamo Vas da je u skladu sa donesenom Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku kojom se obustavlja redovan nastavni proces. Umjesto redovne nastave u osnovnim i srednjim školama, te visokoškolskim ustanovama odvijati će se online nastava, počevši od sutra, 12.3.2020. godine, zaključno sa 25.3.2020. godine. U svrhu realizacije ove odluke, Ministarstvo je formiralo timove za podršku održavanja online nastave prema Instrukciji o postupanju u izvođenju online nastave  i Uputstvu Ministarstva od 27.1.2020. godine.

U narednim danima, počevši od sutra 12.3.2020. godine Ministarstvo će kontinuirano komunicirati sa školama te im dostavljati upute, obavještenja, instrukcije i druge neophodne informacije vezane za neometano odvijanje ovog oblika nastavnog procesa, a kojeg su se obavezni pridržavati.

Odvijanje online nastave će se tretirati kao redovna nastava, što znači da neće biti potrebe za nadoknadom časova.

Realizacije Škole skijanja, takmičenja i sve druge vannastavne aktivnosti se obustavljaju u navedenom periodu.

Shodno pomenutoj odluci Vlade rad predškolskih ustanova i produženih boravaka u osnovim školama u kojima je organiziran, odvijat će se i u narednom periodu uz pojačane higijensko-epidemiološke mjere, a u narednim danima Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo će se očitovati o daljem radu ovih ustanova.

Svi radnici zaposleni u ustanovama na koje se odnosi pomenuta Odluka Vlade Kantona Sarajevo su obavezni da redovno dolaze na posao i izvršavaju zadatake prema uputama rukovodilaca i u skladu sa daljnim naredbama/preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i ovog Ministarstva.

M I N I S T A R

Mr. Anis Krivić s.r.