Aktuelnosti

O B A V I J E S T

Popravni ispiti će se održati 24. i 25. augusta 2022. godine prema utvrđenom rasporedu polaganja.

Prijava popravnih ispita je od 17. do 22. augusta 2022. godine u sekretarijatu škole.

Raspored polaganja ispita je dostupan na oglasnoj ploči škole.

                                                                           D I R E K T O R