Aktuelnosti

JAVNI KONKURS

U skladu sa čl.5 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/21 ), direktor JU Srednjoškolskog centra Hadžići objavljuje tekst javnog konkursa za prijem radnika na upražnjena mjesta u školskoj 2021/2022. godini

JAVNI KONKURS ( link )

Datum isteka roka za prijavu na javni konkurs je 23.08.2021. godine.