Aktuelnosti

Inovativnost u JU Srednjoškolski centar Hadžići

Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke te Ministarstva privrede Kantona Sarajevo održan je 2. Sajam inovacija i inovativnosti INN &TECH. Priliku da pokažu svoju kreativnost i i inovativnost dobili su i naši učenici. Hana Rešidović, Maida Alić, Vedad Turčinović, Elmedin Horman, Muhamed Mahmutović i Farah Horman pod mentorstvom profesora Jasmine Pezo i Keme Ćorovića predstavili su svoj projekat pod nazivom STEAM sapuni. STEAM sapun je nastao kao rezultat znanja stečenih iz različitih nastavnih predmeta i proizvod je koji je u cjelosti izrađen u školi. Cilj ovog sajma je promocija bosanskohercegovačkih inovacija i inovatora, te podsticanje mladih da ispolje svoju inovativnost i kreativnost. Iskreno se nadamo da će inovacija naših učenika doživjeti svoju implementaciju i biti u upotrebi.