Aktuelnosti

Etika u filozofiji življenja -borba za čovjeka u ljudskom biću

12.10.2023.godine u našoj školi je održana tribina na temu  “Etika u filozofiji življenja -borba za čovjeka u ljudskom biću” Učesnici tribine su bili učenici naše škole koji su iznijeli svoja promišljanja o ovoj temi. Inicijativa školama, za ovu tribinu, došla je od udruženja “Djeca stubovi svijeta” koja već nekoliko godina organizira međunarodni kongres “Djeca stubovi svijeta” a kao dio te aktivnosti su i tribine.