Edukacija iz CNC programiranja na HAAS Desktop Mill glodalici

Uspješno je završena edukacija iz CNC programiranja na Haas Desktop Mill glodalicama, edukacija je realizovana u sklopu projekta
„Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“, koji implementira GIZ, Njemačko društvo za međunarodnu saradnju. Edukacija je obuhvatila
upoznavanje s tehničkim karakteristikama glodalice i praktični rad na mašini. Cijenjena i uvažena prof. dr. Đerzija Begić-Hajdarević,
redovni profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, uručila je certifikate polaznicima edukacije. U edukaciji je učestvovala i škola partner
projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde. Čast i zadovoljstvo nam je što je edukacija realizovana
u našoj školi i što smo ugostili polaznike. Zahvaljujemo se našim dragim i dugogodišnjim partnerima iz GIZ-a na doniranim CNC glodalicama,
koje će zasigurno doprinijeti kvalitetnijoj i inovativnijoj realizaciji nastavnog procesa.