Aktuelnosti

CANDI projekat

U procesu globalne digitalizacije cilj je stvoriti okruženje u kojem se digitalne kompetencije nastavnika podižu na veći nivo obrazovanja. Na ovaj način direktno se radi na jačanju stručnog sektora u Bosni i Hercegovini. JU Srednjoškolski centar Hadžići je prepoznata kao partner, te u sklopu CANDI projekta te intenzivno radi na podizanju digitalnih kompetencija stručnih škola, a što je zapravo i glavni cilj projekta.

Pripreme za realizaciju CANDI projekta se održavaju kroz tematske sesije u Drezdenu, Valensiji, Tirani i Sarajevu.

Tim naše škole čine profesori Semiha Hamzagić, Lejla Telarević, Husein Mirašč i Kemal Ćorović. Oni će kroz svoj angažman i saradnju sa ostalim partner organizacijama dati svoj doprinos u ovom projektu.

Online i face to face obuka nastavnog osoblja se planira kroz tri radionice. Kako bi realizacija projekta bila što uspješnija JU Srednjoškolski centar Hadžići je omogućila tehničku podršku u vidu 15 računara. Projekat je finasiran od strane Evropske komisije.

Cjeloživotno učenje je naš moto!