Aktuelnosti

Posjeta Gradskoj vijećnici u Sarajevu

Ponedjeljak, 14.10.2019. su učenici drugog(II1) razreda gimnazije u pratnji predmetnog profesora Dupovac Majde  išli u posjetu Gradskoj vijećnici u Sarajevu. Učenici su imali priliku da posjete muzej u sklopu Vijećnice i vide njenu ponovnu izgradnju, da pogledaju slike razorene Vijećnice koja je 1992.zapaljena. U požaru je nestao Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH. Samo zdanje izgrađeno je u stilskom spoju historijskog elekticizma, predominantno u pseudo-maurskom izražaju, za koji su stilski izvori nađeni u islamskoj umjetnosti Španije i sjeverne Afrike. Učenici su bili oduševljeni  replikom prostorije u kojoj je boravio Franc Ferdinan sa svojom suprugom neposredno prije atentata, koji je izvršen nad njim 1914. Nakon završenog obilaska, zahvalili smo vodiču i krenuli  smo put Hadžića.