O B A V J E Š T E N J E

Podjela Uvjerenja o postignutom uspjehu na kraju I polugodišta šk. 2022/2023. godine realizovat će se 16.01.2023.godine, prema sljedećem rasporedu:                                                                            

Read more