Aktuelnosti

๐™„๐™ฏ๐™ซ๐™š๐™™๐™—๐™š๐™ฃ๐™ž ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฃ ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฏ๐™– ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™–๐™ซ๐™ž๐™Ÿ๐™ช ๐™š๐™ ๐™จ๐™ ๐™ช๐™ง๐™ฏ๐™ž๐™Ÿ๐™š ๐™ช๐™˜ฬŒ๐™š๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™– ๐™ฉ๐™ง๐™š๐™˜ฬ๐™ž๐™ (๐™„๐™„๐™„) ๐™ง๐™–๐™ฏ๐™ง๐™š๐™™๐™– ๐™จฬŒ๐™ ๐™ค๐™ก๐™š ๐™ช ๐™จฬŒ๐™ ๐™ค๐™ก๐™จ๐™ ๐™ค๐™Ÿ 2023/2024. ๐™œ๐™ค๐™™๐™ž๐™ฃ๐™ž

PLAN I PROGRAM “link”