Uprava škole

Direktor: Selver Ejubović, dipl.ing.maš.
Pomoćnica direktora: Senaida Merđanović, prof.
Voditelj dijela nastavnog procesa : Admir Bašić, prof.