DIREKTOR

      1.EJUBOVIĆ SELVERVSS-VII STEPENDiplomirani mašinski inženjer;odsjek: proizvodno mašinstvo , smjer: proizvodna tehnikaDirektor škole16.04.1994.neodređeno vrijeme

VODITELJI DIJELA NASTAVNOG PROCESA

    1.BAŠIĆ ADMIR VSS-VII STEPENDiplomirani matematičar-informatičarVoditelj djela nastavnog procesa i nastavnik matematike18.01.2010.neodređeno vrijeme
    2.MERĐANOVIĆ SENAIDA VSS-VII STEPENProfesor opštenarodne odbraneVoditelj dijela nastavnog procesa i koordinator praktične nastave02.11.1987.neodređeno vrijeme
    3.PEZO JASMINA VSS-VII STEPENDiplomirani inžinjer hemje, Magistar hemijskih nauka, smjer; analitička hemijaVoditelj dijela nastavnog procesa i nastavnik hemije30.12.2009neodređeno vrijeme