Uprava škole

RUKOVODNO OSOBLJE:
Direktor: dipl.ing.maš. Ejubović Selver
Pomoćnik direktora: prof. Merđanović Senaida
Voditelj dijela nastavnog procesa: prof. Bašić Admir

STRUČNI SARADNICI:
Pedagog:  prof. Paškovan Mirela
Psiholog: prof. Bašić Amila
Bibliotekar: prof. Cuca Mirjana

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKA SLUŽBA:
Sekretar: dipl. iur. Koro Lejla
Samostalni referent za plan i analizu:  dipl. oec . Muhić Suvada