Predavanje iz stručnog nadzora nad izvođenjem brojnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

U nastavku ciklusa predavanja za učenike završnih razreda, smjer arhitektonski tehničar, dana 16. 12. 2022. godine u prostorijama škole održano je predavanje
arhitekte Almira Selimovića iz firme “Entazis Konsalting”, stručnog nadzora nad izvođenjem brojnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.
Arhitekta Selimović, veoma sistematičnim i profesionalnim pristupom, učenicima je predstavio gradnju objekta, od temelja do krova, ali i tehničke izazove sa kojima se svakodnevno susreće stručni nadzor. Kao što ste već upoznati, dana 21. 11. 2022. godine održano je prvo predavanje na kojem je arhitekta Sead Hadžibeganović, direktor projektnog biroa “Arhitekt” predstavio svoja nagrađena arhitektonska ostvarenja.