Posjeta Devetoj osnovnoj školi

08.05.2023. godine tim naše škole posjetio je Devetu osnovnu školu u Rakovici. Tom prilikom realizovane su aktivnosti vezano za promociju  i predstavljanje JU Srednjoškolski centar Hadžići.

U sklopu predstavljanja naše škole učenicima je prezentiran plan upisa za školsku 2023/24. godinu.