Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH – u svijetlu zaključaka iz Rige

Giz (Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju i Veleposlanstvo Švicarske, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH 29. i 30.11.2022 je organizovala Konferenciju na temu: „ Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH – u svijetlu zaključaka iz Rige : razvoj stručnog obrazovanja u svjetlu strateškog dokumenta za period : 2021-2030.“

U okviru GiZ projekta“ Stručno obrazovanje u BiH“ jedna  od aktivnosti koja se provodila odnosila se na izradu inovativnih školskih razvojnih planova baziranih na poboljšanju kvalitete.

U dvogodišnjem procesu izrade razvojnih planova na osnovu principa metodologije „ Temeljnih  zadataka za stručne škole“ članovi razvojnog tima JU Srednjoškolski centar Hadžići  su izradili dokument Školski razvojni plan.

U okviru panel diskusije „ Osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju“ predstavljen je rad JU Srednjoškolski centar Hadžići kao jednog od partnera GIZ-a, a u cilju promovisanja najboljih lokalnih praksi.

Našu školu predstavljala je prof. Amila Bašić vođa Tima za izradu Školskog razvojnog plana,  koja je prezentovala cijeli proces izrade navedenog dokumenta i tom prilikom je ukazala na važnost samoprocjene rada ustanove s ciljem unapređenja nastavnog procesa.